‘Een objectief coachende buitenstaander kan de effectiviteit
van uw medewerkers verhogen’

Aan werknemers worden, door steeds snellere veranderingen, steeds nieuwe en vaak hogere eisen gesteld. Niet alle medewerkers kunnen deze veranderingen altijd even goed aan. Na verloop van tijd kunnen disfunctioneren, burn-out en arbeidsongeschiktheid volgen.
Of wellicht zit uw werknemer al ziek thuis.
Een persoonlijke verandering in relatie tot de gestelde eisen zal wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn.
‘Annemiek Verzijl — praktijk voor coaching’ biedt coaching ten behoeve van het gewenste veranderingstraject, zowel in een reguliere werksituatie als bij burn-out en reïntegratie. Bewustzijn van mensen over zichzelf en vergroting van de persoonlijke effectiviteit zijn belangrijke werkdoelen. Soms moeten daarbij belangrijke
en ingrijpende keuzes worden gemaakt.