Contract

We sluiten een driehoekscontract tussen werkgever, de gecoachte en de coach. In het contract zijn zowel de afgesproken doelstellingen als de zakelijke afspraken opgenomen.
De coachgesprekken vinden plaats tussen coach en gecoachte. Het intakegesprek wordt in principe gevoerd door werkgever, gecoachte en coach. Er kan ook gekozen worden voor een intakegesprek tussen coach en gecoachte, waarna de gecoachte afstemt met de werkgever.
Afhankelijk van de wensen en omstandigheden kan worden gekozen voor een tussenevaluatie of een eindevaluatie met de drie partijen, of voor beide.
De coach communiceert niet buiten de gecoachte om met de werkgever over de inhoud van de gesprekken.


NB: ‘Annemiek Verzijl - praktijk voor coaching’ neemt geen opdrachten aan waarin van de coach een bijdrage aan een beoordelingstraject gevraagd wordt.