Supervisie (2)

Werkwijze:

— Elk traject start met een intakegesprek. Naast kennismaken is het intakegesprek bedoeld om inzicht te krijgen in uw persoonlijke leerdoelen. De leerdoelen zijn leidraad in de supervisiegesprekken.
— We maken afspraken en leggen die vast in een contract, dat we beiden ondertekenen.
— Tijdens de supervisiegesprekken leert u uw eigen vragen te beantwoorden. Deze hebben betrekking op uw functioneren in uw eigen werksituatie. We besteden aandacht aan uw handelen, uw beleving, intenties, opvattingen en uw referentiekader
— Halverwege het traject houden we een tussentijds evaluatiegesprek. We bespreken de voortgang en de wederzijdse verwachtingen. Dit kan met of zonder de opdrachtgever plaatsvinden.
— We sluiten af met een evaluatiegesprek. De duur van het supervisietraject zal per persoon verschillend zijn. Uit ervaring blijkt dat 8 tot 10 sessies meestal voldoende
zijn om het gewenste resultaat te bereiken.