Supervisie

Een nieuwe of gewijzigde functie stelt andere eisen aan gedrag, houding of vaardigheden. Vertrouwde oplossingen blijken soms niet meer te werken, aangeleerde gewoontes kunnen in een veranderde omgeving juist een averechts effect hebben. Elke beroepsuitoefening moet geleerd worden, en onzekerheid in een nieuwe situatie kan uw werkplezier en daadkracht behoorlijk in de weg zitten.
Afstand nemen tot het dagelijkse werk kan verdieping geven en het vereiste beroepsniveau bevorderen. De persoonlijke begeleiding van een supervisor helpt u daarbij. Het is plezierig en nuttig om te reflecteren op uw werk terwijl een objectieve buitenstaander u een spiegel voorhoudt.
U brengt samen met de supervisor de werksituatie in kaart en analyseert praktijksituaties. Tegen welke (soort) problemen loopt u aan, hoe pakt u de situatie aan, wat is het resultaat, en welke alternatieven zijn er?
Supervisie geeft u inzicht in uw eigen werkstijl, in relatie tot uw persoonlijk functioneren in het werk.