Werkgevers

‘Een objectief coachende buitenstaander kan de effectiviteit van uw medewerkers verhogen’

 

Aan werknemers worden, door steeds snellere veranderingen, steeds nieuwe en vaak hogere eisen gesteld. Niet alle medewerkers kunnen deze veranderingen altijd even goed aan. Na verloop van tijd kunnen disfunctioneren, burn-out en arbeidsongeschiktheid volgen.
Of wellicht zit uw werknemer al ziek thuis.
Een persoonlijke verandering in relatie tot de gestelde eisen zal wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn.
‘Annemiek Verzijl — praktijk voor coaching’ biedt coaching ten behoeve van het gewenste veranderingstraject, zowel in een reguliere werksituatie als bij burn-out en reïntegratie. Bewustzijn van mensen over zichzelf en vergroting van de persoonlijke effectiviteit zijn belangrijke werkdoelen. Soms moeten daarbij belangrijke en ingrijpende keuzes worden gemaakt.

Met het verworven bewustzijn én de vergrote effectiviteit gaat dat makkelijker. Zo kan er een nieuw evenwicht ontstaan in de werk en/of de privésituatie.
Coaching in opdracht van u als werkgever is altijd gericht op het functioneren van uw werknemer op werkgebied. Uiteraard spelen persoonlijkheidskenmerken en gedragspatronen vaak een grote rol. Die worden dan ook onder de loep genomen en met name de gevolgen hiervan op het werk worden belicht en aangepakt.
Coaching voor ondernemers is aftrekbaar van de belasting. Raadpleeg uw fiscalist voor details.

 

>> print deze pagina