Voorwaarden

 

Contract

We sluiten een driehoekscontract tussen werkgever, de gecoachte en de coach. In het contract zijn zowel de afgesproken doelstellingen als de zakelijke afspraken opgenomen.
De coachgesprekken vinden plaats tussen coach en gecoachte. Het intakegesprek wordt in principe gevoerd door werkgever, gecoachte en coach. Er kan ook gekozen worden voor een intakegesprek tussen coach en gecoachte, waarna de gecoachte afstemt met de werkgever.
Afhankelijk van de wensen en omstandigheden kan worden gekozen voor een tussenevaluatie of een eindevaluatie met de drie partijen, of voor beide.
De coach communiceert niet buiten de gecoachte om met de werkgever over de inhoud van de gesprekken.


NB: ‘Annemiek Verzijl - praktijk voor coaching’ neemt geen opdrachten aan waarin van de coach een bijdrage aan een beoordelingstraject gevraagd wordt.

 

Kosten coaching en supervisie

Het intakegesprek voor coaching en supervisie is gratis.
We gaan uit van 8 à 10 sessies van ca. 1 uur. Indien gewenst kan het aantal sessies vooraf worden vastgelegd.
Voor bedrijven zijn de kosten: € 150,- per sessie, ex. BTW.
Voor particulieren zijn de kosten € 75,- per sessie all in.
De sessies vinden plaats in Den Haag. In overleg kan een andere locatie worden afgesproken; evt. extra kosten in verband met reistijd worden in rekening gebracht. De gesprekken kunnen ook buiten kantooruren en op zaterdag plaatsvinden.


Kosten intervisie

De intervisiesessies duren ca. 2 uur. De werkgever organiseert de bijeenkomsten, of de intervisiedeelnemers doen dat zelf. Datum en tijd worden in overleg afgesproken, de werkgever stelt ruimte beschikbaar.
De kosten voor de begeleiding zijn € 250,- per sessie, ex. BTW.
Er worden met de werkgever afspraken gemaakt voor een minimum van vier intervisiesessies.

 

Ruilkring Den Haag, betalen met 'Talenten'

In Den Haag e.o. kunt u ook betalen met ‘talenten’, het betaalmiddel van de lokale LETS-ruilkring Den Haag. LETS staat voor Lokaal Economisch Transactie Systeem.
Dit is een moderne vorm om diensten en goederen uit te wisselen. Zie voor verdere informatie: http://www.letsdenhaag.nl.


Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Annemiek Verzijl, Praktijk voor Coaching, zijn gebaseerd op het modelcontract ‘algemene voorwaarden voor dienstverlening’ van de Kamer van Koophandel. Ze worden u met de offerte toegestuurd.


Ethische Code

Annemiek Verzijl, praktijk voor Coaching is aangesloten bij de NVTA (http://www.transactioneleanalyse.nl), de Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse. Zij houdt zich aan de ethische code van de vereniging. (http://www.transactioneleanalyse.nl/Vereniging/ KlachtenprocedureEthischeCode/tabid/953/Default.aspx)

 

 

 

>> print deze pagina