Coaching

Coaching helpt u om inzicht te krijgen in wat u werkelijk wilt en hoe u dat kunt bereiken. Doel van coaching is uw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het resultaat is een helder beeld van de problematiek en het vermogen nieuwe inzichten en vaardigheden effectief in te zetten. Door reflectie op actuele gebeurtenissen en handelingen krijgt u meer inzicht in uw eigen functioneren. U gaat op zoek naar uw kwaliteiten. U ontdekt de effecten van houding en gedrag, opvattingen, de posities en rollen die u inneemt, en de gevolgen van keuzes. Hierdoor kunt u effectiever functioneren.

 

Werkwijze

— Elk traject start met een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om inzicht te krijgen in uw persoonlijke leerdoelen. We kijken of het klikt tussen u en de coach. Vervolgens formuleren we uw vraag, die in de coachsessies centraal zal staan.

— We maken afspraken. Die leggen we vast in een coachcontract, dat we beiden ondertekenen.

—De coachsessies geven inzicht in uw overtuigingen en huidige gedragspatronen. Door reflectie op uw persoonlijke en professionele ervaringen leert u uw patronen te herkennen en ze te doorbreken. Mogelijke opties en interventies komen aan bod. U zult nieuwe mogelijkheden leren zien en toepassen.

—Halverwege het traject hebben we een tussentijds evaluatiegesprek. We bespreken de voortgang en de wederzijdse verwachtingen. Zo nodig stellen we de coachvraag bij.

—We sluiten het traject af met een evaluatiegesprek. De duur van het coachingstraject zal per persoon verschillend zijn. Uit ervaring blijkt dat 8 tot 10 sessies meestal voldoende zijn om het gewenste resultaat te bereiken.

 

>> print deze pagina