Intervisie(2)

de fasering en de gehanteerde methodiek. Het is ook mogelijk om te starten met begeleide intervisie en geleidelijk over te gaan naar intervisie zonder begeleiding.