Coaching(2)

—De coachsessies geven inzicht in uw overtuigingen en huidige gedragspatronen. Door reflectie op uw persoonlijke en professionele ervaringen leert u uw patronen te herkennen en ze te doorbreken. Mogelijke opties en interventies komen aan bod. U zult nieuwe mogelijkheden leren zien en toepassen.
—Halverwege het traject hebben we een tussentijds evaluatiegesprek. We bespreken de voortgang en de wederzijdse verwachtingen. Zo nodig stellen we de coachvraag bij.
—We sluiten het traject af met een evaluatiegesprek. De duur van het coachingstraject zal per persoon verschillend zijn. Uit ervaring blijkt dat 8 tot 10 sessies meestal voldoende zijn om het gewenste resultaat te bereiken.